Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Terminaalin muuntaminen

Kehitystä automatisoinnilla

Vaikka automatisointi onnistuu helpommin uusissa ns. greenfield-terminaaleissa, myös olemassa oleva ns. brownfield-terminaali voidaan automatisoida joko osittain tai kokonaan. Siirtymä voidaan tehdä vaiheittain, jolloin kapasiteettia ei tarvitse tilapäisesti rajoittaa. Vaihtoehtona on laajentaminen aiemmin käyttämättömälle alueelle. Kattavan kokemuksemme ja innovatiivisien ratkaisujen laajan valikoimamme ansiosta pystymme selvittämään kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivan automatisointitavan. Tätä arvioidessamme huomioimme terminaalin koon, käsittelykapasiteetin ja -menetelmät, maantieteelliset piirteet sekä olemassa olevan kaluston. AutoStrad-konttilukki on kustannustehokas tapa aloittaa automatisointi. Automaattinen konttinosturi puolestaan voi parantaa kapasiteettia ja suorituskykyä sekä pienentää käyttökustannuksia.

Terminaalin muuntamisen vaihtoehdot

Uusimpien terminaalien suunnittelussa on aina huomioitu kyseisen kohteen vaatimukset. Toteutuksessa on käytetty maailman johtavia kontinkäsittelytekniikoita. Näin automatisoinnin hyödyt ovat entistä paremmin saatavana kaikenkokoisille terminaaleille.

Yksi kiinnostavimmista esimerkeistä on täysin automaattinen TraPac-terminaali Yhdysvaltain Los Angelesissa. Siellä laiturin ja konttikentän nostureiden työsyklit on erotettu toisistaan. Terminaalissa on yhdistetty kolme automatisointikonseptia: pysty- ja vaakasuuntainen automaattisen konttinosturin (ASC) pinoaminen sekä viistosuuntainen AutoStrad-konttilukin pinoaminen. Konttilukit toimittavat kontteja myös automaattisen konttinosturin pinoon. TraPac on esimerkki brownfield-terminaalin vaiheittaisesta muuntamisesta, jossa satama pysyy uudistusprosessin aikana kaikilta osin käytössä ilman kapasiteetin pienentymistä.

AutoStrad-konttilukkien hankinta on yksi keino aloittaa kohteen automatisointi suhteellisen pienellä alkuinvestoinnilla. Kun volyymi kasvaa ja tarvitaan suurempaa konttitiheyttä, automaattisien konttinostureiden lohkoja voidaan lisätä. AutoStrad-konttilukit kuljettavat edelleen kontit automaattisien konttinostureiden ja AutoStrad-lukkien pinoihin.

Toinen vaihtoehto on päivittää mobiilipukkinostureiden pinot automaattisien konttinostureiden pinoksi. Kahdeksan kontin levyinen automaattinen konttinosturi pystyy pinoamaan jopa 25 % enemmän kontteja perinteiseen, 6–7 kontin levyiseen mobiilipukkinosturin pinoon verrattuna. Näin saadaan parannettua terminaalin kapasiteettia ja suorituskykyä sekä pienennettyä käyttökustannuksia.