Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Automaattinen konttilukkiterminaali

Helppoa automaatiota

Kun laituri-, pinoamis- ja maaliikennetoimintojen automatisointi onnistuu samalla laitteella, automaattiterminaalin toteuttaminen onnistuu yksinkertaisesti, vähällä riskillä ja suhteellisen nopeasti.

Automatisointi suoraviivaistaa toimintoja ja parantaa niiden kilpailukykyä. Muita huomattavia hyötyjä ovat laitteiden pitemmät huoltovälit ja tapaturmaisten sairauspoissaolojen väheneminen käytännössä nollaan. Kaistamerkintöjä tai yövalaisua ei myöskään välttämättä tarvita.

Kaiken kattava automatisointi 

Automatisoidulta konttilukkiterminaalilta onnistuu niin konttien pinoaminen kuin kuljetuskin.

Konttilukit soveltuvat yleensä parhaiten keskikokoisiin terminaaleihin. Kun volyymit kasvavat, tarvitaan suurempaa pinoamistiheyttä, mutta automaattiset konttilukit pystyvät silloinkin kuljettamaan kontit automaattiselle konttinosturille. Siksi konttilukit soveltuvat myös isompiin terminaaleihin, joissa käytetään automaattisia konttinostureita.

Siirtymä manuaalisesta automatisoituun konttilukkiterminaaliin voidaan toteuttaa ilman tilapäistä kapasiteetin heikentymistä tai käsittelyaikojen pidentymistä.Voimme valmistella konttilukit tulevaisuutta varten jo valmistuksen aikana järjestämällä mahdollisuuden sekä manuaaliselle että automaattiselle käytölle. Näin yrityksesi voi automatisoida toimintoja haluamaansa tahtiin.

Vaikka automatisointi onnistuu helpommin uusissa ns. greenfield-terminaaleissa, myös olemassa oleva ns. brownfield-terminaali voidaan automatisoida joko osittain tai kokonaan. Siirtymä voidaan tehdä vaiheittain tai yhdessä rysäyksessä.

Automaattinen konttilukkisovellus pohjautuu Kalmar One -automaatiojärjestelmään, joka mahdollistaa edistyneen navigoinnin ja koneiden hallinnan sekä sisältää kaikki terminaalin sujuvan toiminnan edellyttämät työkalut. Sen älykkään teknologian ansiosta automaattiset konttilukit ovat monipuolisin tapa toteuttaa terminaalin automatisointi.

 

ATH automatisoi konttien käsittelyn kokonaan

Automatisoitu kuorma-autojen käsittelyominaisuus (ATH) nostaa terminaalin automaation seuraavalle tasolle. ATH mahdollistaa täysin automatisoidun konttivirran laiturin nostureilta kuorma-autoihin automatisoimalla maapuolen toimintojen viimeisen vaiheen – konttien lastaamisen kuorma-autoihin. Ominaisuus on jo aiemmin ollut saatavilla Kalmarin kenttänostureille, ja se on hiljattain lisätty myös Kalmarin horisontaalisten kuljetusratkaisujen valikoimaan.


ATH automatisoi konttien siirron automaattisista konttilukeista terminaalin vaihtoalueelle. Kuorma-autokaistojen mittausjärjestelmä (TLMS) mittaa kuorma-auton profiilin, sijainnin ja vapaat konttipaikat, jonka jälkeen kamerajärjestelmä hienosäätää kontin sijoittamisen kuorma-autoon. ATH parantaa terminaalin toiminnan turvallisuutta, ennakoitavuutta ja kustannustehokkuutta, kun vaihtoalueelle ei tarvita enää lainkaan miehitystä. Lue lisää >>