Ota yhteyttä

Kalmar OneTerminal

Optimoi suorituskykysi joka ikisenä päivänä

Kalmarin OneTerminal tarjoaa integroidun, yhden tiimin toimittaman automaatioratkaisun, joka tuo Kalmarin ja Navisin ohjelmistojärjestelmät, laitteet ja palvelut saumatonta käyttöönottoa varten.

Huolimatta siitä, onko automatisoinnin kohteena uusi tai olemassa oleva kohde, Kalmarin OneTerminal auttaa teitä toteuttamaan investointinne nopeammin ja varmistamaan, että terminaalinne suorituskyky on optimoitu niin tänään kuin huomennakin. Kun tähän yhdistetään Kalmarin ylivertainen palvelu, voitte odottaa omistautunutta tukea toiminnolleinne terminaalinne koko elinkaaren ajan.

Yhden avainkontaktin ja yhden ydintiimin ansiosta Kalmarin OneTerminal tekee automaatiosta helposti saavutettavaa, vähentää automaatioon liittyviä riskejä ja auttaa saavuttamaan terminaalitoimintojenne täyden potentiaalin.

Vastaus teollisuuden haasteeseen

Satamateollisuuden ollessa seuraavan suuren automaatiovaiheen kynnyksellä Kalmar ja Navis johtavat tätä muutosta vastaten teollisuuden kohtaamiin haasteisiin. Kalmarin OneTerminal tarjoaa saumattoman integraation teknologioille, jotka mahdollistavat kolme toimivaksi todistettua terminaalikonseptia. Kyseessä on integroitu tarjonta ja lähestymistapa, jossa Kalmarin ja Navisin kokemusta ja asiantuntemusta sovelletaan kumppanuussuhteessame, jotta voimme auttaa teitä saavuttamaan täyden potentiaalinne.

Automaattinen konttinosturiterminaali

Päästä-päähän automaatio vesiliikenteestä maaliikenteeseen on mahdollista Kalmarin automaattisten konttinostureiden, AutoShuttle-kuljetuslukkien ja automaattisen rekkakuljetusten käsittelyn yhdistelmän ansiosta. Ratkaisut parantavat toiminnan, tilankäytön ja energiankäytön tehokkuutta varmistaen ennakoitavan ja ylläpidettävän suorituskyvyn. Automaattisten konttinostureiden ja AutoShuttle-kuljetuslukkien yhdistelmä on helposti skaalattavissa auttaen ylläpitämään korkeaa tuottavuutta laiturialueella ja varmistaen kapasiteetin vaiheittaisen laajentamisen. Vanhojen terminaalien tapauksessa vapautuva tila voidaan käyttää esim. pinoamisalueen laajentamiseen, joka mahdollistaa toiminnoista saatavien tuottojen kasvattamisen. Ratkaisu auttaa välttämään odottamattomia keskeytyksiä, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Automaattinen mobiilipukkinosturiterminaali

Mobiilipukkinosturit (RTG) ovat suosituin konevalinta konttien pinoamistehtäviin terminaaleissa ympäri maailman erityisesti silloin, kun hyvä pinoamiskapasiteetti ja käsiteltävyys ovat tärkeimpiä vaatimuksia. Nykyiset mobiilipukkinosturinne voidaan nyt automatisoida paremman käyttäjäturvallisuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Automaation avulla niitä voidaan etähallita turvallisesti, yksi käyttäjä kolmea konetta kohti poikkeustilanteiden hallintaa varten. Automaattinen mobiilipukkinosturi on loistava ratkaisu sekä keskisuurille että suuremille terminaaleille. Mobiilipukkinostureiden automatisoinnin lisäksi toiminnoistanne saadaan vielä turvallisempia ottamalla käyttöön automaattiset kuljetuslukit, sillä työntekijöiden ei tarvitse enää olla käsittelykaistalla nosturin alla.

AutoStrad-terminaali

AutoStrad-toiminnot sopivat tyypillisesti pieniin ja keskikokoisiin terminaaleihin. Se voidaan toteuttaa yksinkertaisesti, vähäisin riskein ja suhteellisen lyhyessä ajassa. Laiturin, pinoamisen ja maaliikennetoimintojen automatisointiin tarvitaan ainoastaan yksi laite. Muutos manuaalisesta automatisoituun konttilukkiterminaaliin voidaan toteuttaa ilman minkäänlaista tilapäistä kapasiteetin heikentymistä tai käsittelyaikojen pidentymistä. AutoStrad-konttilukki ohjautuu virtuaalireittien perusteella 2 cm tarkkuudella tarjoten vertaansa vailla olevaa luotettavuutta ja joustavuutta. Kun tähän yhdistetään mahdollisuus pelkästään jättää laatikko maahan, laiturin ja konttikentän nostureiden työsyklien erottaminen toisistaan ja puskuripinojen kokoaminen nosturin taakse, teknologian joustavuus auttaa teitä eteenpäin. Tämän älykkään teknologian ansiosta AutoStrad-konttilukit ovat joustavin tapa toteuttaa terminaalin automatisointi.