Contact us
Contact us

OneTerminal

Optimise your performance every day

OneTerminal provides an integrated automation solution, delivered by one team, that brings together Kalmar and Navis software systems, equipment and services for seamless deployment.

No matter if you are automating a greenfield site or an existing one, OneTerminal will help you realise your investments sooner and help ensure that your terminal performance is optimised for both today and tomorrow. Combined with Kalmar’s superior service you can expect dedicated operational support throughout the lifetime of your terminal.

With one key contact and one core team, OneTerminal makes automation accessible, mitigates the risks involved and helps you realise the full potential of your terminal operations.

Response to industry challenge

With the port industry on the verge of the next big wave of automation, Kalmar and Navis lead this transformation in addressing the challenges the industry is facing. OneTerminal provides seamless integration of the technologies which enable three field-proven automated terminal concepts. It is an integrated offering and an approach by which Kalmar and Navis experience and expertise are applied in partnership with you to help realise your potential.

 

A full range of services

In addition to providing a complete package of equipment and software, OneTerminal also covers a range of services to ensure successful deployment and operations. Project delivery services ensure a smooth commencement of operations, whilst a range of equipment services and software services bring you assurance of long term commitment from Kalmar after the deployment. A Continuous Improvement Programme coupled with Kalmar’s Performance Based Contracting model enables OneTerminal customers to partner with Kalmar to sustain desired operational performance and equipment availability.

Automaattinen konttinosturiterminaali

Päästä-päähän automaatio vesiliikenteestä maaliikenteeseen on mahdollista Kalmarin automaattisten konttinostureiden, AutoShuttle-kuljetuslukkien ja automaattisen rekkakuljetusten käsittelyn yhdistelmän ansiosta. Ratkaisut parantavat toiminnan, tilankäytön ja energiankäytön tehokkuutta varmistaen ennakoitavan ja ylläpidettävän suorituskyvyn. Automaattisten konttinostureiden ja AutoShuttle-kuljetuslukkien yhdistelmä on helposti skaalattavissa auttaen ylläpitämään korkeaa tuottavuutta laiturialueella ja varmistaen kapasiteetin vaiheittaisen laajentamisen. Vanhojen terminaalien tapauksessa vapautuva tila voidaan käyttää esim. pinoamisalueen laajentamiseen, joka mahdollistaa toiminnoista saatavien tuottojen kasvattamisen. Ratkaisu auttaa välttämään odottamattomia keskeytyksiä, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

Automaattinen mobiilipukkinosturiterminaali

Mobiilipukkinosturit (RTG) ovat suosituin konevalinta konttien pinoamistehtäviin terminaaleissa ympäri maailman erityisesti silloin, kun hyvä pinoamiskapasiteetti ja käsiteltävyys ovat tärkeimpiä vaatimuksia. Nykyiset mobiilipukkinosturinne voidaan nyt automatisoida paremman käyttäjäturvallisuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Automaation avulla niitä voidaan etähallita turvallisesti, yksi käyttäjä kolmea konetta kohti poikkeustilanteiden hallintaa varten. Automaattinen mobiilipukkinosturi on loistava ratkaisu sekä keskisuurille että suuremille terminaaleille. Mobiilipukkinostureiden automatisoinnin lisäksi toiminnoistanne saadaan vielä turvallisempia ottamalla käyttöön automaattiset kuljetuslukit, sillä työntekijöiden ei tarvitse enää olla käsittelykaistalla nosturin alla.

AutoStrad-terminaali

AutoStrad-toiminnot sopivat tyypillisesti pieniin ja keskikokoisiin terminaaleihin. Se voidaan toteuttaa yksinkertaisesti, vähäisin riskein ja suhteellisen lyhyessä ajassa. Laiturin, pinoamisen ja maaliikennetoimintojen automatisointiin tarvitaan ainoastaan yksi laite. Muutos manuaalisesta automatisoituun konttilukkiterminaaliin voidaan toteuttaa ilman minkäänlaista tilapäistä kapasiteetin heikentymistä tai käsittelyaikojen pidentymistä. AutoStrad-konttilukki ohjautuu virtuaalireittien perusteella 2 cm tarkkuudella tarjoten vertaansa vailla olevaa luotettavuutta ja joustavuutta. Kun tähän yhdistetään mahdollisuus pelkästään jättää laatikko maahan, laiturin ja konttikentän nostureiden työsyklien erottaminen toisistaan ja puskuripinojen kokoaminen nosturin taakse, teknologian joustavuus auttaa teitä eteenpäin. Tämän älykkään teknologian ansiosta AutoStrad-konttilukit ovat joustavin tapa toteuttaa terminaalin automatisointi.