This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Lue lisää
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

OneTerminal

Optimoi suorituskykysi joka päivä

OneTerminal on integroitu, yhden tiimin toimittama ja helposti käyttöön otettava automaatioratkaisu, joka yhdistää Kalmarin ja Navisin ohjelmistojärjestelmiä, laitteita ja palveluita.

Kalmarin OneTerminal nopeuttaa investointien toteuttamista ja optimoi suorituskyvyn sekä uusissa että olemassa olevissa terminaaleissa. Yhdessä Kalmarin laadukkaan palvelun kanssa järjestelmä takaa terminaalin toiminnan tuen koko sen elinkaaren ajaksi.

Yhden yhteyshenkilön ja tiimin ansiosta Kalmarin OneTerminal tekee automaatiosta helposti saavutettavaa, vähentää automaatioon liittyviä riskejä ja auttaa terminaalitoimintoja saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Vastaus alan haasteisiin

Satamateollisuus on seuraavan suuren automaatiosiirtymän kynnyksellä, ja Kalmar ja Navis johtavat tätä muutosta alan haasteisiin vastaten. Kalmarin OneTerminal integroi saumattomasti kolme toimivaksi todistettua terminaalikonseptia. Integroitu tarjooma ja lähestymistapa hyödyntävät Kalmarin ja Navisin kokemusta ja osaamista yhteistyössä sinun kanssasi, jotta toimintasi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Täyden palvelun ratkaisu

Kattavan laite- ja ohjelmistopaketin lisäksi OneTerminal sisältää käyttöönottoa ja ratkaisun käyttöä helpottavia palveluita. Projektipalvelut käynnistävät toiminnan sujuvasti, ja Kalmar tukee järjestelmän toimintaa pitkäjänteisillä laite- ja ohjelmistopalveluilla. Kalmarin jatkuvan kehittämisen ohjelman ja suoriteperusteinen sopimusmallin mukaisesti Kalmar huolehtii toiminnan tehokkuudesta ja kaluston käytettävyydestä yhteistyössä OneTerminal-asiakkaan kanssa.

Automaattinen konttinosturiterminaali

Kalmarin automaattisten konttinostureiden, AutoShuttle-kuljetuslukkien ja automaattisen rekkakuljetusten käsittelyn yhdistelmä mahdollistaa täydellisen automaation laiturilta maaliikenteeseen. Ratkaisut tekevät terminaalin toiminnasta ennakoitavaa ja kestävää parantamalla toiminnan, tilankäytön ja energiankäytön tehokkuutta. Automaattisten konttinostureiden ja AutoShuttle-kuljetuslukkien yhdistelmä on helposti skaalattavissa, mikä mahdollistaa laiturialueen tuottavuuden säilyttämisen korkealla tasolla, kun kapasiteettia laajennetaan vaiheittain. Olemassa olevissa terminaaleissa vapautuva tila voidaan käyttää esim. pinoamisalueen laajentamiseen, mikä parantaa toiminnan kannattavuutta. Ratkaisu ehkäisee tuottavuutta ja kannattavuutta heikentäviä odottamattomia keskeytyksiä.

Automaattinen mobiilipukkinosturiterminaali

Mobiilipukkinosturit (RTG) ovat suosituin valinta konttien pinoamiseen terminaaleissa ympäri maailman erityisesti silloin, kun hyvä pinoamiskapasiteetti ja käsiteltävyys ovat tärkeimpiä vaatimuksia. Terminaalinne olemassa olevien mobiilipukkinosturien automatisointi parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Automaation avulla niitä voidaan ohjata turvallisesti etäyhteydellä, ja kolmea nosturia kohden tarvitaan vain yksi käyttäjä poikkeustilanteiden selvittämistä varten. Automaattinen mobiilipukkinosturi on hyvä ratkaisu sekä keskisuurille että suurille terminaaleille. Mobiilipukkinostureiden automatisoinnin lisäksi toiminnan turvallisuutta voidaan parantaa entisestään automaattisilla kuljetuslukeilla, jolloin nosturin alla olevalla käsittelykaistalla ei enää tarvitse työskennellä.

AutoStrad-terminaali

AutoStrad-toiminnot sopivat tyypillisesti pieniin ja keskikokoisiin terminaaleihin.
Ratkaisu voidaan toteuttaa helposti, vähäisin riskein ja suhteellisen lyhyessä ajassa.
Laiturin, pinoamisen ja maaliikennetoimintojen automatisointi onnistuu samalla laitteella.
Muutos manuaalisesta automatisoituun konttilukkiterminaaliin voidaan toteuttaa ilman minkäänlaista tilapäistä kapasiteetin heikentymistä tai käsittelyaikojen pidentymistä.
AutoStrad-konttilukki on erittäin luotettava ja joustava 2 cm:n tarkkuudella toimivan virtuaaliohjauksen ansiosta. Teknologian joustavuutta lisäävät mahdollisuus jättää kontti mihin tahansa reitin varrelle, laiturin ja konttikentän nostureiden työsyklien erottaminen toisistaan ja puskuripinojen kokoaminen nosturin taakse. Älykkään teknologiansa ansiosta AutoStrad-konttilukit ovat joustavin tapa toteuttaa terminaalin automatisointi.