Ota yhteyttä

Automaattinen konttinosturiterminaali

Tila voidaan täyttää tehokkaasti

Automaattisilla konttinostureilla voidaan saavuttaa suurin mahdollinen kapasiteetti ja pinoamistiheys. Automaattisilla konttinostureilla varustettu terminaali optimoi käsittelykapasiteetin ja konttipinoille varattavan pinta-alan. Kun syöttölaitteena on Kalmar AutoShuttle™, väliseinien koko voidaan minimoida. Näin terminaalisi tila saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Greenfield-terminaaliprojekteissa tarvittavan alueen pinta-alaa pienentämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä maanhankinnassa että terminaalin toteutuksessa. Vaihtoehtoisesti ja brownfield-terminaalien tapauksessa vapautunutta tilaa voidaan käyttää pinoamisalueen laajentamiseen, mikä mahdollistaa suuremman taloudellisen tuoton.

Parempi tuottavuus ja turvallisuus 

Automaattisien konttinostureiden (ASC) ja automaattisien kuljetuslukkien yhdistelmä auttaa pitämään meriliikennepuolen tuottavuuden korkeana sekä varmistamaan parhaan mahdollisen turvallisuustason ja meriliikennettä koskevien määräyksien noudattamisen. Automaattikalusto minimoi inhimillisien virheiden mahdollisuuden ja parantaa turvallisuutta. Se auttaa ehkäisemään tuottavuutta ja kannattavuutta vahingoittavat töiden odottamattomat keskeytykset.

Automaattisia konttinostureita käytetään tavallisesti suurissa terminaaleissa, joissa käsittelykapasiteetti ja pinoamistiheys ovat tärkeitä suorituskyvyn tunnuslukuja. Ne voivat kuitenkin olla pitkällä aikavälillä kustannustehokas ratkaisu myös keskikokoisissa terminaaleissa.

Automaattinen rekkakuljetuksien käsittely mahdollistaa tieliikennekäyttöön tarkoitettujen rekkojen käsittelyn suoraan automaattisen konttinosturin vaihtoalueella, jolloin välikuljetusta ei tarvita maapuolella. Tämä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta sekä alentaa kustannuksia.

Kalmar on edelläkävijä konttien pinoamisen automatisoinnissa. Olemme tehneet useita asioita ensimmäisenä alallamme. Esimerkkejä:

  • Maailman ensimmäiset automaattiset konttinosturit, European Container Terminals, Hollanti.

  • Maailman ensimmäinen kolmen nosturin automaattinen pinoamiskonsepti, HHLA, Hampuri, Saksa.

  • Maailman ensimmäiset puoliautomaattiset konttinosturit, London Gateway, Iso-Britannia.

  • Maailman ensimmäisen hybriditerminaalin suunnittelu, TraPac, Los Angeles, Yhdysvallat.

 

Terminaalin muuntaminen

Vaikka automatisointi onnistuu helpommin uusissa ns. greenfield-terminaaleissa, myös olemassa oleva ns. brownfield-terminaali voidaan automatisoida joko osittain tai kokonaan.

Lue lisää