Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

HHLA, CTB, Saksa

"Valitsimme Kalmarin yhteistyökumppaniksemme, koska sillä on yhdistettyä kokemusta sekä nosturitoimittajana että järjestelmäintegraattorina." Jens Hansen, toimitusjohtaja, Container Terminal Burchardkai (CTB)

HHLA Container Terminal Burchardkai (CTB) on Hampurin sataman suurin ja vanhin kontinkäsittelylaitos. Vuonna 1968 perustettu terminaali käsittelee nyt joka kolmannen sataman läpi kulkevan kontin. Burchardkaissa on pitkä innovaation perinne: terminaali otti ensimmäisenä käyttöön konttilukkikonseptin. Terminaali sai innovaatioillaan uutta puhtia kuljetusteollisuuden haasteiden kohtaamiseen.

Uutta puhtia HHLA Burchardkaille

Hampurin suurin ja vanhin konttiterminaali säilyttää johtoasemansa kaksinkertaistamalla kapasiteettinsa pinta-alan pysyessä samana.

Haaste

Johtoasemansa säilyttääkseen CTB kohtasi haasteen: sen piti kasvattaa kapasiteettinsa 2,6 milj. TEU:sta yli 5,2 miljoonaan TEU:hun. Koska terminaalin pinta-ala on rajallinen, tämä kasvu voitiin saavuttaa ainoastaan pinoamistiheyttä kasvattamalla. Siirtyminen pois konttilukkitoiminnoista oli vääjäämättä edessä.

Vuosina 2002–2004 suoritettiin useita tutkimuksia koskien uutta toimintakonseptia. Uusi konsepti piti ottaa käyttöön vaihe kerrallaan, jotta voitiin varmistaa terminaalin toimintojen jatkuminen muunnostöiden aikana. Tästä nimenomaisesta syystä CTB asetti suuren painoarvon toimittajan kyvylle tarjota integroitu ratkaisu.

Ratkaisu

Vuonna 2004 CTB:n hallintoneuvosto hyväksyi uuden toimintakonseptin: automaattiset konttinosturit (ASC).

Automaattisilla konttinostureilla saadaan aikaan suurempi pinoamistiheys: jokainen 8:sta blokista on 10 konttia leveä, 5 korkea ja 44 TEU:ta (330 m) pitkä. Terminaali on ainutlaatuinen maailmassa, sillä yhtä blokkia palvelee kolme nosturia: vesiliikenne- ja maaliikennepuolta palvelee pieni nosturi, ja kolmas nosturi kykenee nostamaan kontin pienempien nostureiden ylitse.

Manuaaliset konttilukit kunnostettiin syöttämään automaattisia konttinostureita.

Tulokset

Vuonna 2013 Hampurin satama saavutti 6,2 prosentin kasvun, josta suurin osa tuli kontinkäsittelystä. Mikä merkittävämpää, Hampurin satama onnistui saavuttamaan kasvua ja markkinaosuutta vastoin kilpailevissa satamissa vallitsevaa trendiä. Viime kädessä Hampuri lujitti asemaansa Euroopan toiseksi vahvimpana konttisatamana.

"Hampurin sataman käsittelymäärien trendi on hieno merkki Hampurille ja koko metropolialueelle. 6,2 prosentin kasvu on mitä vaikuttavin tulos ja alleviivaa satama- ja logistiikkayritysten valtavaa tehokuutta tässä Saksan suurimmassa yleissatamassa," sanoi Axel Mattern, Hampurin sataman markkinoinnin johtoryhmän jäsen Hampurin sataman kuormankäsittelymäärien julkaisutilaisuudessa vuodelta 2013.