Ota yhteyttä

Kalmar Insight

Esittelyssä Kalmar Insight.

Yrityksesi toiminta synnyttää joka päivä valtavasti dataa useista lähteistä ilman, että tätä tietoa pystytään hyödyntämään kaikilta osin. Haaste on tietomassojen muuntaminen ymmärrettävään muotoon ja niiden sisältämän potentiaalin valjastaminen. Siksi Kalmar on kehittänyt Kalmar Insightin, uuden työkalun suorituskyvyn hallintaan ja optimointiin. Ensimmäistä kertaa terminaalioperaattoreilla on käytössään reaaliaikainen näkemys oman terminaalinsa tuottavuudesta ja suorituskyvystä.

Tietomassat järjestykseen.

Kalmar Insight kokoaa yhteen yrityksesi operatiivisen tiedon kalustostasi, terminaaliohjausjärjestelmästäsi (TOS) ja kunnossapidon hallintajärjestelmistä (MMS) ja esittää ne helppokäyttöisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Näin käytössäsi on koko ajan hyvä kokonaiskuva kaikista toiminnoistasi.

Kalmar Insight sisältää ohjausnäkymät neljälle käyttäjäryhmälle.

 

Toimintojen hallinta.

Kalmar Insight näyttää reaaliaikaisen yleiskatsauksen terminaalisi tuottavuudesta ja toiminnasta sekä mahdollistaa välittömät toimenpiteet pullonkaulojen poistamiseksi. Lisäksi on mahdollista tarkastella historiatietoja, jotka reaaliaikaiseen tietoon yhdistettynä auttavat tekemään päätöksiä, jotka puolestaan auttavat optimoimaan toimintojesi tuottavuuden.

Kunnossapidon hallinta.

Kun kunnossapidon hallintajärjestelmän tiedot syötetään Kalmar Insightiin, kunnossapito- ja käyttöpäälliköt pystyvät yhdessä suunnittelemaan toimintojen järjestämistä tehokkaasti sekä varmistamaan, että laitteistoa on käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan.

Työterveys- ja työturvallisuusvaltuutetut.

Kalmar Insightin avulla työterveys- ja työturvallisuusvaltuutetut pystyvät helposti tarkastelemaan äskettäin tai aiemmin tapahtuneita tapaturmia, onnettomuuksia ja koneille sattuneita tilanteita kartta- ja aikajananäkymissä. Lisäksi on mahdollista lisätä kohteisiin lisätietoja, joita järjestelmä ei ole itse tallentanut.

Ylempi johto.

Kalmar Insightin ansiolla yrityksen ylempi johto pystyy tarkastelemaan erilaisia raportteja työvuorojen, päivien, viikkojen tai kuukausien ajalta. Näin johto pystyy havaitsemaan pitkän aikavälin trendejä tuottavuudessa ja kustannuksissa sekä määrittämään mahdollisesti tarvittavat välittömät toimenpiteet.