Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alan historia

Maailmanlaajuisen kaupankäynnin mahdollistaja

Konttiliikenne syntyi 1940- ja 50-lukujen aikana. Se mullisti kansainvälisen kaupankäynnin laskemalla tuotteiden hintoja, mullistamalla satamassa olo- ja toimitusajat sekä pienentämällä tavarahävikkiä. Tavarakontti on yhdysvaltalaisen Malcolm McClean luomus. Kontteja oli mahdollista lastata, purkaa, pinota ja kuljettaa ilman, että niitä tarvitsi avata. Tänä päivänä konttialukset kuuluvat valtamerien suurimpiin kauppa-aluksiin. Niiden kyydissä kulkee noin 60 % vuosittaisen meritse tapahtuvan kaupan arvosta. Entistä parempi kalusto ja automatisoinnin kaltainen kehitys ovat kasvattaneet lastien käsittelynopeutta, työtehoa ja turvallisuutta kaikissa maailman terminaaleissa. 

Laatikko, joka mullisti maailman 

Metallinen tavarakontti korvasi perinteiset kappaletavarakuljetukset. Kontit ovat vakiokokoisia laatikoita, joita voidaan lastata, purkaa, pinota ja kuljettaa avaamatta. Malcom McLeanin keksintö oli yksi tärkeimmistä globalisaation mahdollistajista. Kauppiaat ymmärsivät konttikuljetuksien mahdollisuudet nopeasti. Kansainväliset tavarakonttien kokostandardit sovittiin vuonna 1961, mikä tasoitti tien kansainväliselle konttiliikenteelle.

Mekaanisten käsittelyjärjestelmien tulo markkinoille tarkoitti sitä, että siirrot massiivisista konttialuksista perävaunuyhdistelmiin tai nostureista trukkeihin pystyttiin tekemään sujuvasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Laivojen kantokyvyn kasvaessa satamat modernisoivat käsittelylaitteistojaan. Moderneihin konttialuksiin mahtuu jopa yli 18 000 TEU-yksikköä (twenty-foot equivalent unit eli tavallinen kontti). 

Konttien käsittelyn ja automaation kehitys

Nykyaikainen kontinkäsittelykalusto, kuten konttilukit, konttikurottajat ja mobiilipukkinosturit ovat nopeuttaneet tavaran lastaamista ja purkamista sekä terminaalin työtehoa.

Automaation merkitys on ollut suuri kustannuksien pienentymisessä, toiminnan tehokkuuden ja kaluston käyttövalmiuden parantumisessa, konttien seurannan tehostumisessa sekä useissa muissa kehityskuluissa. Konttiterminaalien automatisointi alkoi noin 20 vuotta sitten. Maailman ensimmäinen automatisoitu terminaali oli 1990-luvun alussa avattu ECT Delta Hollannissa. Seuraava oli vuonna 2000 avattu HHLA CTA Saksan Hampurissa. Vuonna 2005 otettiin käyttöön Patrick’s AutoStrad(TM) -terminaalin ensimmäinen vaihe Brisbanen satamassa Australiassa. Niin sanottujen greenfield-hankkeiden lisäksi operaattorit ovat yhä enemmän kiinnostuneita olemassa olevien terminaalien automatisoinnista.

Lue lisää Kalmarin historiasta ja merkkipaaluista