Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alan trendit

Maailmanlaajuinen kaupankäyntitapa muuttuu

Konttimäärien kasvu, entistä suuremmat alukset sekä kiristyvät ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät terminaalioperaattoreihin kohdistuvaa painetta.

Konttiliikenteen kasvun lisäksi satamat ja terminaalit ovat keskellä rakenneuudistusta, joka saa aikaan investointeja ja johtaa terminaalien kapasiteetin kasvuun.

Kalmar tukee asiakkaitaan auttamalla heitä sopeutumaan näihin muuttuviin vaatimuksiin ja toimialan kehitykseen.

Liiketoimintaamme vaikuttavat maailmanlaajuiset trendit

Tärkeimpiä toimintaamme vaikuttavia trendejä ovat maailmanlaajuisen konttiliikenteen määrä sekä raskaan materiaalinkäsittelyn liiketoimintasyklit. Maailmanlaajuisen kaupan kasvu lisää liikkeellä olevien konttien määrää.


Konttiliikenteen kasvu

Maailmanlaajuisen konttiliikenteen odotetaan kasvavan noin 5 % vuodessa vuoteen 2017 mennessä. Nopeimmin kasvava alue on Aasia, jonka kautta yli puolet kaikesta konttiliikenteestä kulkee.

Aluskoot kasvavat

Merikuljetuksien kasvu on johtanut siihen, että laivanvarustamot hankkivat yhä suurempia aluksia, jotka kykenevät kuljettamaan tuhansia kontteja kerralla. Terminaaliliiketoiminnassa menestyäkseen on kyettävä palvelemaan useampia aluksia entistä lyhyemmässä ajassa.

Myös uudelleenlaivaukset näistä megaterminaaleista pienempiin satamiin lisääntyvät edelleen. Sisämaan rahtiliikenne siirtyy yhä enemmän maanteiltä raiteille, proomuihin ja muihin kulkuneuvoihin. Tämä rakennemuutos johtaa terminaalien kapasiteetin kasvuun.

Työn hinta ja saatavuus

Työvoima- ja pääomakulut muodostavat merkittävän osuuden sataman kokonaiskustannuksista. Eräillä alueilla satamissa on pulaa koulutetusta työvoimasta.

Kestävä kehitys

Kestävä kehityksen periaatteiden noudattaminen on oleellinen osa kaikkien nykyaikaisien satamien toimintaa. Kalmarin kaltaiset toimittajat auttavat operaattoreita täyttämään jatkuvasti kiristyvät päästövaatimukset. Samanaikaisesti koneista tulee entistä älykkäämpiä ja niiden ympäristövaikutukset pienenevät.

Turvallisuus

Satama- ja terminaaliympäristössä turvallisuudesta ei voida tinkiä. Usein asiakkaidemme tärkein vaatimus on turvallisuus.
Kalmarin ratkaisut ja automaatioteknologia ovat auttaneet asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä parannuksia niin turvallisuudessa kuin tuottavuudessa.

Toimialan yhdentyminen

Kuljetusyritysten mahdolliset yhteistoimintaverkostot voivat tulevaisuudessa määrittää uuden vaatimustason toiminnan tehokkuudelle. Ne voisivat myös kasvattaa kerrannaisvaikutuksia lisäämällä investointien tarvetta, mikä johtaisi kokonaan uudenlaiseen konttivirran hallinnan suunnitteluun terminaaleissa.

Tulevaisuuden suuntaviivoja

Uskomme, että automaatio on pitkällä aikavälillä vastaus toimialamme vaatimuksiin sekä olennainen osa alan tulevaisuutta. Automatisoinnin avulla satama- ja terminaalioperaattorit pystyvät sopeutumaan toimialan rakennemuutoksiin, vastaamaan kasvaviin työtehovaatimuksiin sekä noudattamaan koko ajan kiristyviä turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä.

Pystymme toimittamaan täydelliset avaimet käteen -ratkaisut integroiduille automaattiterminaaleille, mukaan lukien terminaalien toiminnanohjausjärjestelmät (TOS), terminaalien logistiikkajärjestelmät (TLS) sekä laajan valikoiman muita laitteita ja palveluja. Uskomme, että taitomme yhdistää erilaisia osatekijöitä yhdeksi, saumattomaksi prosessiksi on se asia, mikä tarjoaa todellista lisäarvoa asiakkaillemme.

Drewry

Drewry on merenkulkualan asiantuntijoiden tutkimus- ja neuvontaorganisaatio.

Lisätietoja on Drewryn verkkosivustolla.

Port 2060

Port 2060 on foorumi, jossa keskustellaan siitä, miltä tulevaisuuden satamat näyttävät.

Kerro oma näkemyksesi Port 2060 -foorumilla.

Alan uutisia

Katso uusimmat poiminnat toimialamme sivustoilta Alan uutisia -sivultamme.