Ota yhteyttä

Irtolastinkäsittelyratkaisut


Kalmar tarjoaa Siwertell-tuotenimellä käytössä hyväksi todettuja, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä purkaimia laiva- ja maakuljetuksia varten, laivojen lastausjärjestelmiä sekä terminaalien kuljetin- ja talteenottojärjestelmiä. Kaikki kuljetinjärjestelmät ovat täysin koteloituja, mikä minimoi pölyhaitan ja ehkäisee vuodot kokonaan.

Siwertell-järjestelmiä voidaan käyttää käytännössä kaiken kuivan irtotavaran käsittelyyn.

Lisätietoja on osoitteessa www.siwertell.com.