This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. Lue lisää
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Usein kysyttyä

Miten toimittajat voivat ryhtyä liiketoimintaan Cargotecin kanssa?

 • Cargotec koordinoi mielellään liiketoimintaa kaikkien eri liiketoiminta-alueiden kesken, jotta asiakkuus hyödyttää useampaa kuin yhtä liiketoiminta-aluetta. Sillä on sisäinen prosessi toimittajasuhteen koordinointia varten.  Tämän ansiosta ensimmäisen yhteydenoton voi tehdä minkä tahansa Cargotecin liiketoiminta-alueen hankintatiimin kanssa.                
 • Ensimmäinen askel yhteydenotossa tiettyyn liiketoiminta-alueeseen on lähettää sähköpostia liiketoiminta-alueen toimittajaosoitteeseen, joka löytyy liiketoiminta-alueen toimittajat -sivulta.  Cargotecin henkilöstö koko konsernin laajuudelta voi tämän sähköpostin ansiosta tarkastella tarjontaanne ja osaamistanne, mutta se ei kuitenkaan takaa vastauksen tai minkäänlaisen rahallisen tai sopimuksellisen edun saamista.  Tarkistakaa alla oleva hyödykeluettelo ja pankaa merkille Cargotecin hyödykkeet ja tuotteet, joita yrityksenne saattaisi olla kiinnostunut tukemaan.

 

Miten voimme päästä Cargotecin suosittujen tai hyväksyttyjen toimittajien luetteloon?

 • Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueiden tapauksessa lukekaa Cargotecin toimittajavaatimukset ja Cargotecin toimittajien laatuohjeistus, jotka löytyvät liiketoiminta-alueen toimittajasivuilla olevasta Cargotecin toimittajaportaalista.
 • Ensimmäisen sähköpostitse tehdyn yhteydenoton jälkeen hankintatiimimme arvioi tarjontanne ja kapasiteettine ja miten ne sopivat tämänhetkisiin tarpeisiimme tai tuleviin mahdollisuuksiin. Cargotecin hankintatiimi ei kuitenkaan takaa vastausta kaikkiin lähetettyihin sähköposteihin.  Teitä voidaan pyytää täyttämään tieto- tai tarjouspyyntö, ja teidän pitää osallistua toimittajien arviointiprosessiimme ja ratkaisemaan mahdollisesti havaitut toimenpiteitä vaativat asiat, jos ryhdymme liiketoimintaan kanssanne.
 • On tärkeää muistaa, että kaikki hankintatoiminnot suoritetaan Cargotecin ympäristöä, riskinhallintaa, terveyttä ja turvallisuutta sekä laatua koskevien ohjeistojen mukaan, niitä koskevat Cargotecin käytännesäänöt, ja toimittajien on osoitettava kykenevänsä täyttämään kyseiset vaatimukset.

 

Mitä Cargotec ostaa?

 • Cargotec ostaa monia erilaisia tavaroita ja palveluita. Näihin tavaroihin ja palveluihin kuuluu luettelohyödykkeitä jokaiselta liiketoiminta-alueelta. Tarkistakaakunkin liiketoiminta-alueen verkkosivutymmärtääksenne paremmin niiden toimitusketjun tarpeet.
 • Cargotecin epäsuorat materiaalihyödykkeet:
 • Kiinteistöhuolto, IT ja telekommunikaatio, kalusto ja logistiikka, markkinointi ja myynti, ylläpito-, korjaus- ja kunnostuspalvelut ja investoinnit, ammattilaispalvelut, matkailu ja tapahtumat, sekä laitoshyödykkeet.  
 • MacGregorin suorat materiaalihyödykkeet:
 • Hydrauliikka, suurjännitesähkö, kuljetus, raakateräs, sylinterit, markkinatieto.
 • Hiabin suorat materiaalihyödykkeet:
 • Teräksiset perusrakenteet, kevyet teräskomponentit, teräslevyt, alumiinitelineet, hydrauliikka, elektroniikka, hydrauliikkasylinterit, valut ja taokset, moottorit, kuljetus, kiinnikkeet ja nostureiden lisälaitteet.
 • Kalmarin suorat materiaalihyödykkeet:
 • Voimansiirto: moottorit, vaihteistot, jäähdytys, ohjaamot ja ohjaamojen lisälaitteet, hydrauliikka, elektroniikka (sekä pien- että suurjännite), raskaat teräsrakenteet, keskiraskaat ja kevyet teräslaitteet ja -osat (esim. puomit ja mastot), valut ja taokset, akselit ja renkaat, hammasrattaat ja nostimet, kuljetus, kiinnikkeet ja jouset, ja raakateräs.

 

Mitä Cargotec hakee toimittajasta?

 • Cargotec harkitsee monia tekijöitä määrittäessään tiimin kokoonpanoa tai tehdessään hankintapäätöksiä. Nämä päätökset voivat vaihdella prioriteeteista ja vaatimuksista riippuen, mukaan lukien:
 • Ydinalueen kyvykkyydet, tuote- tai palvelutarjonnan resurssien saatavuus, ja kyky rekrytoida päteviä kandidaatteja
 • Maantieteellinen sijainti tai läheisyys asiakkaaseen
 • Organisationaaliset eturistiriidat
 • Aikaisempi suorituskyky ja maine
 • Henkilöstön kokemus
 • Luotettavuus, reagointikyky ja ryhmätyö
 • Markkinarako
 • Ydinalueen kyvykkyydet

Lisäksi odotamme toimittajien osoittavan seuraavia ominaisuuksia (liiketoiminta-alueilla saattaa olla myös muita erityisiä teknisiä tai laatuvaatimuksia, jotka ovat ainutlaatuisia niiden toimintaympäristölle):

 • Taloudellinen elinkelpoisuus
 • Korkeat eettiset standardit
 • Kilpailukykyinen hinnoittelu ottaen huomioon kokonaiskustannukset (TCO)
 • Asianmukaiset teollisuuden laatumenettelyt ja -prosessit, sertifikaatiot ja hyväksynnät luokituslaitoksilta
 • Kustannusten vähennysohjelma
 • Läpimenoajan vähennysohjelma
 • Kyky tarjota teknologisia ja/tai palveluetuja kilpailijoihin verrattuna
 • Innovaatioita tavaroiden tai palveluiden toimittamisessa (mukaan lukien sähköinen kaupankäynti, OVT, solmukohdat, jne.)
 • Asianmukaiset ympäristöperiaatteet, mukaan lukien REACH