Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

"Työni jännittävyys tulee tehtävien monipuolisuudesta."

Dirk Brand

Contract Manager EMEA Front Line North, Rotterdam

Aloitin urani Kalmarilla kuuden kuukauden työharjoittelulla taloustieteen ja logistiikan kandidaatin opintojeni aikana. Sen jälkeen työskentelin Kalmarilla osa-aikaisena yli neljän vuoden ajan ja hankin maisterin pätevyyteni. Tulin Kalmarille kokopäivätöihin vuoden 2009 huhtikuussa ja ylenin aikanaan nykyiseen asemaani Contract Managerina.

Contract Managerina keskityn kaikkiin vuokrakaluston koneisiin, kuten konttikurottajiin, tyhjien konttien käsittelijöihin, haarukkatrukkeihin ja terminaalitraktoreihin. Olen tekemisissä koko vuokrausprosessin kanssa. Se alkaa tarjouksesta ja päätyy viiden tai useamman vuoden jälkeen, kun käytetty kone myydään edelleen.

Eniten pidän työssäni siitä tosiseikasta, että työssäni kohtaan niin monia erilaisia ihmisiä sekä Kalmarin sisältä että sen ulkopuolelta, ja että jokainen päivä tuo uuden haasteen. Pidän päivittäin yhteyttä asiakkaisiin ja toimittajiin ja talon sisällä myyntiosastoon koskien uusia sopimuksia sekä huolto-osastoon koskien koneiden teknistä kuntoa ja niiden kunnossapitokustannuksia. Työskentelen toki myös talousosaston kanssa valvoakseni vuokrasopimusten tuloksia.
Mobiilikaluston maailmanlaajuisena markkinajohtajana Kalmar tarjoaa minulle hyvän mahdollisuuden kehittää itseäni sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Kalmar etsii jatkuvasti uusia lahjakkuuksia ja tarjoaa erinomaisia työpaikkamahdollisuuksia. Se tarjoaa kunnianhimoisille nuorille mahdollisuuden kehittää itseään.

Takaisin työntekijöiden kertomuksiin