Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

TraPac, USA

"Ei ole montakaan yritystä, jotka voivat tarjota integroidun automaatioratkaisun." Scott Axelson, suunnittelu- ja kehitysjohtaja, TraPac LLC

TraPac, Mitsui O.S.K. Lines Ltd.:n tytäryhtiö, on toiminut Yhdysvalloissa sijaitsevassa kiireisessä Los Angelesin satamassa jo yli kahden vuosikymmenen ajan. "TraPac neuvotteli vuonna 2008 uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Los Angelesin sataman kanssa. Tästä seuraa monen vuoden mittain urakka ottaen huomioon esimerkiksi ne tiukat ympäristömääräykset, joita meidän pitää noudattaa. Se tarkoitti myös sitä, että meillä olisi varaa terminaalin kehittämiseen ja modernisointiin," sanoo Scott Axelson, suunnittelu- ja kehitysjohtaja, TraPac.

Innovaation ansiosta jokaisella TraPacin siirrolla on merkitys

Yhdistämällä erilaisia automaatioteknologioita ja terminaalin rakenteeseen perustuvia mukautuksia Kalmar varmisti TraPacin tehokkaan tilankäytön ja optimoidun kapasiteetin.

Haaste

TraPacin tarvitsee säilyttää kilpailukykynsä alati haastavammassa liiketoimintaympäristössä. Nopeasti kasvavien työvoimakustannusten ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen kustannusten lisäksi yritys on valmistautumassa Panaman kanaalin laajennukseen.

"Laajennuksen ansiosta kuljetusyritykset voivat ohittaa länsirannikon suurimmilla Atlantille ja eteenpäin suuntavilla rahtialuksillaan. Kaikki länsirannikon terminaalit ponnistelevat pysyäkseen tarpeellisina," Axelsson sanoo.

Tämä kannustaa siirtymään kohti automaatiota sekä mahdollisuuden että tarpeen siivittämänä.

Ratkaisu

Varmistaakseen TraPacin jokaisella siirrolla olevan merkitystä, Kalmar toteutti integroidun ratkaisun, jossa käytetään sekä automaattisia konttinostureita että automaattisia konttilukkeja. Terminaalin rakenteen pohjalta mukautettu ratkaisu varmistaa tehokkaan tilankäytön ja kapasiteetin maksimoinnin.

Terminaalissa on automaattisen konttilukin pino sekä eri tavoin sijoiteltuja konttinostureiden pinoja: rinnakkaisia (4), kohtisuoria (15) ja miniblokkeja (2). Terminaalin 28 automaattista konttilukkia myös toimittavat kontteja automaattisille konttinostureille.

Tulokset

TraPacin projekti toteutetaan vaiheittain, jotta voidaan varmistaa terminaalin toimintojen jatkuminen muutostöiden aikana. Ensimmäinen vaihe, joka käsittää 10 automattista konttinosturia ja 17 automaattista konttilukkia, aloitti alusten palvelemisen kesäkuussa 2014. Konsepti on alkanut jo todistaa itsensä, kun jäljellä olevia asioita vielä hoidetaan.

Kalmar on samaan aikaan saanut tilauksen TraPacin toisesta vaiheesta. Vuosien 2015 ja 2016 aikana toimitetaan vielä 17 automaattista konttinosturia ja 11 automaattista konttilukkia. "Terminaalijärjestelmien integrointi on meille elintärkeää, ja yhden Kalmarin kaltaisen integraattorin kanssa työskentely on kriittistä, jotta voidaan varmistaa tarkka, luotettava ja aikataulussa pysyvä projektin toteutus ja toiminta. Luotamme Kalmarin kokemukseen sekä automaattisten konttinostureiden että automaattisten kuljetusjärjestelmien suhteen," sanoo TraPacin Axelson.