Home icon Kalmar etusivu / Automaatio / Robotic Portfolio
Share: KALMAR.HE27.82

Toimialallamme joka viides päivä joku menettää henkensä työtehtävissä. Ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi astumme uuteen älykkään logistiikan aikakauteen, jossa turvallisuutta, kestävyyttä ja tuottavuutta ei koskaan vaaranneta.

 

Kalmarin robotiikkavalikoima edustaa tulevaisuuden älykkäitä, joustavia ja autonomisia mobiililaiteratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan turvallisuutta ja ekotehokkuutta tinkimättä tuottavuudesta. Valikoimaan kuuluvat Kalmar RoboTractor, RoboLifter, RoboStacker ja RoboHandler.

Älykkään ja joustavan robotiikkavalikoimamme hyödyt ovat saatavilla koko materiaalinkäsittelyteollisuudelle, mukaan lukien satamat, terminaalit, jakelukeskukset ja raskaslogistiikka. Uuden valikoiman myötä Kalmar laajentaa jo laajaa ja vakiintunutta automaatio-osaamistaan autonomisilla, itseohjautuvilla ratkaisuilla, jotka kykenevät tulevaisuudessa toimimaan sekaliikenteisissä ympäristöissä.

Älykkäämmän laitteiston rakentaminen yhteiselle alustalle ilman raskasta infrastruktuuri-investointia tekee Kalmarin robotiikkaratkaisuista helpommin käyttöön otettavia, ylläpidettäviä ja skaalattavia. Siirtämällä liiketoimintaasi kohti täysin autonomista, miehittämätöntä materiaalinkäsittelyä, tavoitteena on poistaa onnettomuudet, saavuttaa nollapäästöt ja maksimoida tuottavuus.

Olemme innokkaita jatkamaan vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa ja yhteistyötä pilottiprojekteissa niiden asiakkaidemme kanssa, jotka hyötyisivät näistä tulevaisuuden ratkaisuista omassa toiminnassaan.

Kalmar Robotics. Uusi logistiikan aikakausi.

Kalmar robotiikkavideot

Ole tehokas

Ole tehokas

RoboStackerimme voi toimia itsenäisesti ilman ihmisen väliintuloa, parantaen operatiivista tehokkuuttasi.

Ole älykäs

Ole älykäs

RoboTractorimme valitsee aina älykkäimmän reitin aiempien toimintojen perusteella.

 Ole tuloksellisempi

Ole tuloksellisempi

Kalmar RoboLifter tekee kalustosi operoinnista tehokkaampaa.

Nosta tuottavuuttasi

Nosta tuottavuuttasi

Kalmar RoboTractor toimii itsenäisesti konttiterminaalissa tekemällä itse päätöksiä ja oppimalla, kuinka olla tuottavampi.

Pidä työntekijäsi turvassa

Pidä työntekijäsi turvassa

Kalmar RoboLifter pystyy havaitsemaan esteet ja muuttamaan reittiään sahan alueella, pitäen työntekijäsi turvassa.

Robotiikan uusi aikakausi

Robotiikan uusi aikakausi

Kalmar avaa logistiikan uuden aikakauden älykkäällä ja joustavalla robotiikkavalikoimallaan.