Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmar sijoituskohteena / Strategia
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmar vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin toteuttamalla strategiaansa jokapäiväisessä liiketoiminnassaan. Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Vastuullisiin innovaatioihin investoiminen

Kalmar investoi vastuullisiin innovaatioihin päästöttömissä ja sähköisissä laitteissa sekä kuljettaja-avusteisissa ja autonomisissa laitteissa, joiden data-, digitaali- ja tekoälyominaisuudet mahdollistavat käyttöajan maksimoinnin ja tuottavuuden lisäämisen, millä on potentiaalia vähentää elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

 

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen

Kalmar on lähellä asiakkaita ympäri maailman, mitä Kalmar pitää selvänä kilpailuetuna erityisesti palveluliiketoiminnalle. Kalmar näkee merkittävää potentiaalia kasvaa palveluiden myynnissä sen laajan aktiivisen laitekannan, maailmanlaajuisen huoltoasentajien verkoston sekä ainutlaatuisen toimialakokemuksen ansiosta.

 

Kolme keskeistä ajuria palveluliiketoiminnan kasvattamiseksi

 

  1. Kasvun ja tuottavuuden edistäminen Kalmarin laitekannasta saatavalla suuremmalla varaosien tilausten markkinaosuudella.
  2. Palvelusopimuksilla pyritään kasvattamaan toistuvan liiketoiminnan osuutta liikevaihdosta. Ennakoivia huoltopalveluita ja niitä tukevia ominaisuuksia kehitetään laitteiden käyttöajan ja tuottavuuden optimoimiseksi.
  3. Liiketoimintamahdollisuudet elinkaariarvon kasvattamisessa muodostamalla asiakkaiden kanssa kumppanuuksia älykkään palvelutarjooman avulla, erityisesti toimialan sähköistyessä jolloin huolto vaatii enemmän erikoisosaamista.

 

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen

Kalmar pyrkii kehittämään tuottavuutta ja rahavirran tuottamista voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille. Tuottavuuden suunnitellaan syntyvän kaupallisen ja operatiivisen suorituskyvyn toimenpiteillä sekä portfolion optimoinnilla yhtiön suorituskyvyn varmistamiseksi muuttuvassa markkinaympäristössä.

 

Kalmarin strategian vankan perustan muodostavat:

  • Asiakasläheisyys
  • Kokeneet ja lahjakkaat ihmiset
  • Houkuttelevat markkinat
  • Vahva taloudellinen profiili

Kalmar_Strategy