Home icon Kalmar etusivu / Työmahdollisuudet / Miksi Kalmar on hyvä työpaikka / Henkilöstön sitoutuminen
Share: KALMAR.HE27.82

Me Kalmarilla keskitymme luomaan kaikille hyvän työpaikan.

Haluamme tietää, mitä mieltä työntekijämme ovat! Vuotuisessa henkilöstökyselyssämme kaikkia työntekijöitä kannustetaan kertomaan ajatuksiaan monista eri aiheista, kuten työ- ja yksityiselämän tasapainosta, johtamisesta ja ilmapiiristä. Divisioonamme seuraavat kaikkia tuloksia, jotka viittaavat kehittämistarpeisiin.

Olemme myös huomanneet, että vuosittainen sitoutumiskysely ei riitä, sillä nykyisessä ympäristössä muutokset ovat niin nopeita. Siksi tarjoamme huomattavasti lyhyemmän henkilöstön sitoutumiskyselyn, jossa työntekijöillämme on mahdollisuus jakaa palautetta avoimien kysymysten ja tilastollisten kysymysten avulla kuukausittain.

Mitä työntekijämme sanovat Kalmarista työpaikkana?

(Source: Employee engagement survey 2023)

Työntekijämme ovat aina olleet innokkaita kertomaan mielipiteensä Kalmarista työntekijöiden sitouttamiskyselyssä. Vuonna 2023 vastausprosenttimme oli 76 % ja yleinen suosio 77 %. Vuoden 2023 kyselyssä myönteisimmät teemat olivat seuraavat:

  1. Vastuullisuus: Kalmar koetaan vastuullisensa yrityksenä, joka on sitoutunut ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja talouteen.

  2. Tiimin ilmapiiri ja suorituskyky: Henkilöstö kokee, että heidän tiimin työllä tehdään aitoa muutosta.

  3. Työn merkitys: Työ tuntuu mielekkäältä ja antoisalta. Henkilöstö tuntee onnistumisen tunteita, ja voi tarvittaessa luottaa esihenkilöiden ja työtovereiden tukeen.

Vaikka juhlimme menestystämme, olemme myös sitoutuneet jatkuvaan kehitykseen. Parannuskohteiden tunnistaminen on avainasemassa matkallamme. Vuoden 2023 tutkimuksemme valotti joitakin kehittämismahdollisuuksia:

  1. Stressi ja irrottallisuuden tunne: Viime vuosina olemme kokeneet suurempia organisaatiomuutoksia, ja myös maailma ympärillämme on muuttunut. Stressi ja irrallisuuden tunne lmoitettiin Kalmarin parannuskohteiksi

  2. Suunta: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Kalmarilla kommunikoidaan kaikilla tasoilla. Henkilöstö kuitenkin ilmoitti, että Kalmarilta puuttuu selkeä, pidemmän aikavälin visio.

Emme kuitenkaan tyydy vain keräämään palautetta. Jokaisen kyselyn jälkeen aloitamme sitoumusten suunnitteluprosessin. Jokainen esihenkilö arvioi palautteen ja mahdollistaa tiimikeskustelujen järjetämisen. Tämän yhteistyön avulla tunnistamme vahvuudet, käsittelemme kasvualoja ja luomme toteuttamiskelpoisia suunnitelmia tulevaisuutta varten.

Kalmarilla äänesi on tärkeä.