Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi / Sisäpiiri
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmar noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

 

Sisäpiiriluettelot

Kalmar ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Kalmarin johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Kalmarille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista ja Kalmar julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla.

 

Tarvittaessa perustettaviin hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

 

Kaupankäyntisäännöt

Kaupankäynti Kalmarin rahoitusvälineillä on kiellettyä henkilön omaan tai kolmannen osapuolen lukuun

 

a) silloin kun henkilöllä on sisäpiirintietoa,

b) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka

c) johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna), ja

d) henkilöiltä, joilla on pääsy koko konsernin taloustietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Kalmarin tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna).

 

Sisäpiirihallinto

Kalmarin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Kalmarin lakiasiainosasto (Kalmar  Legal) vastaa hankerekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista. Kalmarin viestintäosasto (Kalmar Communications) vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.

 

Lähipiiritoimet

Kalmarin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan IAS 24:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Kalmarin osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista. Liiketapahtumia osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Lisäksi heitä pyydetään vuosittain vahvistamaan mahdolliset toteutuneet lähipiiritoimet. Hallitus käsittelee lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.Helsingin Pörssin sisäpiiriohje

Finanssivalvonta, sisäpiiriläisen 10 kaupankäyntiohjetta

Johdon ja lähipiirin liiketoimien ilmoittaminen