Home icon Kalmar etusivu / Työmahdollisuudet / Miksi Kalmar on hyvä työpaikka / Eettiset toimintaohjeet & SpeakUp line
Share: KALMAR.HE27.82

Eettisten toimintaohjeiden ja lakien noudattaminen sekä rehellinen toiminta ovat Kalmarin toimien ja päätösten lähtökohtana. Lisäksi ne ovat keskeinen osa kestävän kehityksen visiotamme.

Toimimme monimutkaisessa maailmanlaajuisessa ympäristössä, ja alamme on alttiina monille eettisille ja sääntöjen noudattamiseen liittyville riskeille. Pyrimme toimimaan esimerkkinä sidosryhmillemme koko arvoketjussamme noudattamalla vahvaa lähestymistapaamme rehellisyyteen ja hallintotapaan.

Riippumatta siitä, haluatko liittyä Kalmarin tiimiin ensimmäistä kertaa vai haluatko siirtyä organisaation sisällä johonkin uuteen tehtävään, käytä tämä tilaisuus hyväksesi ja tutustu eettisiin toimintaohjeisiimme (Code of Conduct, CoC). Se luo perustan sille, miten Kalmarilla toimitaan. Kannustamme kaikkia keskustelemaan sääntöjen noudattamiseen liittyvistä huolenaiheista ja pyytämään neuvoja epäselvissä tilanteissa. Kanavamme huolenaiheiden ilmoittamiseen ovat seuraavat:

  • Keskustelu esihenkilön kanssa (ensisijainen kanava työntekijöille).
  • Tiedottaminen henkilöstöhallinnolle tai eettisen periaatteiden noudattamista koskeviin toimintoihin.
  • Käyttämällä SpeakUp-linjaamme, joka on ulkoinen raportointityökalu. SpeakUp-linja mahdollistaa nimettömän raportoinnin sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Kalmarin SpeakUp-linjan kautta kuka tahansa voi raportoida väärinkäytösepäilyistä turvallisesti ja luottamuksellisesti. Se on Kalmarille varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka avulla voimme reagoida mahdollisiin ongelmiin, vähentää riskejä ja rakentaa luottamusta organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Pääset tekemään SpeakUp-linjalle  ilmoituksen osoitteessa https://kalmar.speakup.report/global.