Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Hallinto / Vastuulliset hankinnat
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmar on sitoutunut varmistamaan, että liikekumppanimme toimivat ihmisiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä kunnioittaen. Autamme toimittajiamme nousemaan seuraavalle tasolle vastuullisuuden eri osa-alueilla, kuten päästöjen vähentämisessä, resurssitehokkuuden edistämisessä ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Edellytämme myös, että toimittajamme noudattavat vastuullisuusmääräyksiä, jotka usein ylittävät paikallisen sääntelyn vaatimustason.

Vuoden 2024 vastuullisiin hankintoihin liittyvä tavoitteemme on seuraava:

  • Toimittajien läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta parannetaan (toimittajan arviointikyselyn tulos yli 60 %).

Tärkeimpiä prioriteettejamme vastuullisissa hankinnoissa ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, tuotteissamme käytettävien vaarallisten aineiden vähentäminen, kriittisten mineraalien vastuullinen hankinta ja asianmukainen huolellisuus (ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten tunnistaminen, pysäyttäminen, ehkäiseminen, lieventäminen ja korjaaminen). Teemme aktiivisesti töitä seuraavilla osa-alueilla, joille on myös asetettu tulosindikaattorit:

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen:

  • Sitoutamme toimittajamme keräämään jatkuvasti tarkkoja tietoja, jotta voimme parantaa hankintojemme päästöjen raportoinnin tarkkuutta, tunnistaa kehityskohteita ja lisätä toimittajiemme tietoisuutta vastuullisuudesta.

  • Teemme yhteistyötä tärkeimpien teräsrakenteiden toimittajiemme kanssa vaihtoehtoisten vähähiilisempien teräsvaihtoehtojen löytämiseksi.

Vaarallisten aineiden hallinta:

  • Parannamme vaarallisten ja erittäin huolestuttavien aineiden käytön läpinäkyvyyttä.

  • Vähennämme ajan kuluessa näiden aineiden käyttöä tuotteissamme.

Toimittajien vastuullisuusarvioinnit:

  • Liikekumppaneiden eettisten toimintaohjeiden noudattaminen ja läpinäkyvyys koko toimitusketjussa.

Vastuulliset mineraalit:

  • Selvitämme toimitusketjumme mineraalien alkuperän, jotta voimme varmistaa, että ne eivät ole peräisin konfliktialueilta.


    Conflict minerals statement (EN) 

 

Business Partner Code of Conduct