Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmar sijoituskohteena / Tavoitteet
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmarilla on seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

 

 

Taloudelliset tavoitteet

5%

Vuotuinen liikevaihdon kasvu, syklin yli

15%

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti

>25%

Sijoitetun pääoman tuotto*

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

<2x

Velkaantuneisuus** (nettovelan suhde käyttökatteeseen)

30–50%

Vuotuinen osingonjakosuhde

1.5 °C

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5°C sitoumuksella***

 

*Määritelmä: 100 x (Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeiset 12 kk) / (Sijoitettu pääoma yhteensä + korolliset velat (12 kk keskiarvo)).

**Sisältäen IFRS 16.

***Suunnitelma noudattaa Science Based Targets -aloitetta, tullaan vahvistamaan.