Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi
Share: KALMAR.HE27.82
 • Arrow right Yhtiökokous
 • Arrow right Hallitus
 • Arrow right Johto
 • Arrow right Palkitseminen
 • Arrow right Sisäpiiri
 • Arrow right Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 • Arrow right Tilintarkastus
 • Arrow right Tiedonantopolitiikka
 • Arrow right Hallinnointi materiaalit
 •  

  Kalmarin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Kalmarin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin  pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

   

  Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

  Tähän osioon tullaan sisällyttämään Kalmarin selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Kalmar julkaisee ensimmäisen selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä keväällä 2025.