Home icon Kalmar etusivu / Työmahdollisuudet / Miksi Kalmar on hyvä työpaikka / Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmarilla uskomme, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (DE&I) eivät ole vain perusarvoja vaan myös innovoinnin ja kasvun keskeisiä mahdollistajia. Hoitamalla ympäristöä, jossa työntekijät voivat tulla töihin omana itsenään, mahdollistamme myös tiimien ja yksilöiden täyde potentiaalin.

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen

Arvostamme monimuotoisuutta ja olemme sitoutuneet edistämään osallistavaa kulttuuria ja työympäristöä. Kohtelemme jokaista työntekijää uniikkina yksilönä ja takaamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, kansallisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Uskomme, että jokainen ansaitsee tuntea kunnioituksen, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Lähestymistapamme sisältää yksilöllisen asiantuntemuksen ja tarpeiden tunnustamisen ja arvostamisen, samalla kun kohtelemme työntekijöitämme ja toimimme toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.

Monimuotoisen ja osallistavan työpaikan rakentaminen

Tavoitteenamme on luoda työpaikka, joka hyväksyy monimuotoisuuden ja edistää inklusiivisuutta. Vuoden 2023 henkilöstökyselyssä kestävyys nousi suosituimmaksi teemaksi, mikä kuvastaa kollektiivista sitoutumistamme paremman tulevaisuuden luomiseen kaikille. Tämä korostaa sitoutumistamme sellaisen ympäristön luomiseen, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Toiminta

Parannamme sisäistä tietoisuutta aiheesta ja aloitamme toimintasuunnitelman laatimisen varmistaaksemme, että Kalmarin toimistot ja toimipaikat kehittyvät edelleen monimuotoisiksi ja inklusiivisiksi työpaikoiksi.

Lisätietoja löydät sustainability sivuilta.