Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Sosiaalinen vastuu / Ihmisoikeudet
Share: KALMAR.HE27.82

Vaikutuksemme

Liiketoimintamme vaikuttaa ihmisiin arvoketjumme kaikissa osissa: Kalmarin työntekijöihin, tavarantoimittajien työntekijöihin ja laitteidemme käyttäjiin, jotka ovat yleensä asiakkaidemme työntekijöitä. Kuten eettisissä toimintaohjeissamme todetaan, olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkien ihmisoikeuksia niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussammekin.

Kalmarin omaan henkilöstöön liittyviä ihmisoikeusriskejä hallitaan turvallisuuteen ja henkilöstöhallintoon liittyvillä käytännöillä, prosesseilla ja seurantatyökaluilla. Merkittävimmät ihmisoikeusriskimme liittyvät Kalmarin toimitusketjuun sen monimutkaisuuden ja globaalin ulottuvuuden vuoksi. Meillä on tiukat vaatimukset toimittajillemme ja muille liikekumppaneillemme esimerkiksi työterveyteen ja turvallisuuteen sekä pakkotyön kieltoon liittyen. Kalmarin toimittajien hyväksyntäprosessi noudattaa riskiperusteista lähestymistapaa. Uusien toimittajien on täytettävä ennakkovaatimukset ja läpäistävä Kalmarin suorittama auditointi. Samalla on tärkeää selvittää, missä asioissa yritys voi lisätä positiivista vaikutustaan ihmisoikeuksiin.

Tavoitteemme ja niissä edistyminen

Kalmar aloitti ihmisoikeustyönsä osana Cargotecin ihmisoikeuksiin liittyvää asianmukaisen huolellisuuden prosessia. Sen ensimmäinen vaihe oli ihmisoikeusvaikutusten arviointi yhtiön arvoketjun kielteisten vaikutusten tunnistamiseksi. Arviointi saatiin päätökseen vuonna 2023, mutta Kalmarin eriyttämisen vuoksi sen on tehtävä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit uudelleen itsenäisenä yrityksenä. Kalmar aikoo jatkossa tehdä kattavat asianmukaisen huolellisuuden arvioinnit ihmisoikeuksiin liittyen. Niillä pyritään tunnistamaan ja estämään yrityksen mahdolliset haitalliset ihmisoikeusvaikutukset sekä lieventämään ja korjaamaan niitä.

Tavoitteemme vuodelle 2024 on, että kaikki työntekijämme suorittavat ihmisoikeuskoulutuksen osana eettisiä toimintaohjeitamme käsittelevää koulutusta.


Norjan avoimuuslaki

Norjan avoimuuslaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2022. Lain mukaan yritysten tulee

  • luoda ja toteuttaa asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) prosessi ihmisoikeuksille omassa liiketoiminnassaan ja arvoketjussaan

  • julkaista tiedot asianmukaisen huolellisuuden prosessistaan, mukaan lukien toteutetut toimenpiteet ja havaitut vaikutukset.

  • vastata suuren yleisön tietopyyntöihin siitä, kuinka ne käsittelevät todellisia tai mahdollisia ihmisoikeuskysymyksiä organisaatiossaan ja toimitusketjussaan. Jos haluat lähettää avoimuuslain mukaisen virallisen tietopyynnön, käytä alla olevaa yhteystietoa.

    • yhteydenotot: Kalmar Norway AS: transparency.norge@kalmarglobal.com

    • lisätietoja: Norjan avoimuuslaki