Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi / Tilintarkastus
Share: KALMAR.HE27.82

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Kalmarin tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

Cargotecin varsinainen yhtiökokous valitsi 30.5.2024 Kalmar Oyj:n tilintarkastajaksi Cargotecin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n kaudelle, joka päättyy Kalmarin ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young nimitti Kristina Sandinin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Kalmarin tulee laatia EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Cargotecin varsinainen yhtiökokous valitsi 30.5.2024 Kalmarin kestävyysraportoinnin varmentajaksi osakeyhtiölain 7 luvun 6a §:n mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että Kristina Sandin toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

Tilintarkastajien palkkiot

Kuvaus tilintarkastuspalkkioista, veroneuvontapalkkioista ja muista palvelumaksuista julkaistaan vuonna 2025, kun ne ovat saatavilla.