Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmar sijoituskohteena / Liiketoiminta
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmarin visio on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa.

Kalmar tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin.

 

Liiketoimintamalli

Kalmarin liiketoimintamalli perustuu vähän pääomaa sitovaan ja pääasiassa kokoonpanoon keskittyvään tuotantomalliin ja toimitusketjuosaamiseen, jonka pääpaino on laitteiden ja ratkaisujen järjestelmäsuunnittelussa ja laajan toimittajaverkoston hyödyntämisessä.

Kalmarin liiketoimintamallin lopputuotteita ovat yhtiön segmenttien tuotteet, ratkaisut ja palvelut, joiden tavoitteena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, turvallisuutta ja toiminnan vastuullisuutta sekä alentaa niiden elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

 

Liiketoiminta-segmentit

Laitteet

Laitteet-segmentti koostuu laajasta valikoimasta raskaiden materiaalien käsittelylaitteita satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Yhtiön laitevalikoimaan kuuluu konttikurottajia, haarukkatrukkeja, tyhjien konttien käsittelylaitteita, terminaalitraktoreita, konttilukkeja sekä Bromma-konttitarttujia. Asiakkaidensa erilaisten tarpeiden täyttämiseksi Kalmarilla on useita tuotelinjoja, kuten premium- ja essential-tuotelinjat.

 

Palvelut

Palvelut-segmentti koostuu valikoimasta ratkaisuja, joilla varmistetaan Kalmarin laitteiden käyttöaika ja tuottavuus. Valikoimaan kuuluvat keskeisesti varaosat, logistiikkapalvelut, päivystys- ja sopimushuoltopalvelut sekä elinkaaripalvelut, mukaan lukien kunnostukset, kalustonhallinta sekä päivitykset. Data, analytiikka ja tekoäly ovat keskeisessä asemassa palvelutarjoomassa.

 

Muut

Muut-segmentti koostuu Kalmarin johdosta ja pääkonttorin toiminnoista sekä tiettyjen keskeisten toimintojen kustannuksista, joita ei ole allokoitu muille segmenteille. Lisäksi Muut-segmenttiin kuuluvat toiminnot, jotka eivät sisälly Laitteet- eikä Palvelut-segmentteihin.

 

*KPMG:n markkinatutkimus.
**Sisältäen Kalmarin jälleenmyyjät.
***31.3.2024 carve-out-perusteisesti.
****
Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut on määritelty joko EU:n taksonomian mukaisiksi tai niiden odotetaan mukautuvan lähitulevaisuudessa. Carve-out-luku, viimeiset 12 kuukautta, Q1 2024.