Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Kalmarin vastuullisuus / Vastuullisuuden johtaminen
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmar on sitoutunut YK:n Global Compact -sopimuksen periaatteisiin, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskeviin toimintaohjeisiin, yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevaan YK:n yleismaailmalliseen julistukseen ja ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Nämä sitoumukset näkyvät Kalmarin eettisissä toimintaohjeissa, jotka sisältävät yhtiömme yleiset vaatimukset, ohjeet ja eettiset periaatteet sekä määrittelevät työskentelytapamme. Eettisten toimintaohjeiden käytännön toteutus varmistetaan ohjesäännöillä (esimerkiksi vastuullisuuspolitiikkamme), prosesseilla ja koulutuksella.

Kalmarin hallituksella on kokonaisvastuu ei-taloudellisista asioista. Hallitus esimerkiksi vahvistaa yhtiön johdon tavan hoitaa yhtiön vastuullisuusasiat, hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Kalmarin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta valvoo yhtiön tilinpäätöksiä ja muita kuin taloudellisia selvityksiä. Valiokunta arvioi yhtiön sisäisten tarkastus- ja riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja asianmukaisuutta, myös vastuullisuuteen liittyvien riskien osalta.

Kalmarin johtoryhmä on vastuussa hallituksen asettamien liiketoimintasuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy yhtiön vastuullisuuteen liittyvät ohjesäännöt ja tavoitteet sekä päättää tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä.

Kalmarin vastuullisuusjohtoryhmä hallinnoi, koordinoi ja toteuttaa yrityksen vastuullisuustavoitteita operatiivisella tasolla. Ryhmä edistää yhtiön sisäistä yhteistyötä ja tarkastelee toimintasuunnitelmia, resurssien kohdentamista sekä kehityskohteita.