Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Taloudelliset tiedot / Velkatiedot
Share: KALMAR.HE27.82

Velkasijoittajat

Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

 

Velka ja likviditeetti

Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Kalmarilla oli 80 miljoonaa euroa rahavaroja sekä 262 miljoonan euron nettomääräinen konsernitilisaatava Cargotec -konsernilta maaliskuussa 2024. Yksityiskohtaiset tiedot kaikkien korollisten velkojen maturiteettijakaumasta löytyvät jakautumis- ja listalleottoesitteestä.

 

Lainat rahoituslaitoksilta

Kalmarilla on 300 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, jotka siirtyivät Cargotecilta Kalmarille jakautumisen täytäntöönpanopäivänä. 

Maturiteettijakauma - lainat rahoituslaitoksilta:

Maturiteettijakauma*

2024

2025

2026

2027

Lainat rahoituslaitoksilta

0

100

150

50

* Yksityiskohtaiset tiedot kaikkien korollisten velkojen maturiteettijakaumasta löytyvät jakautumis- ja listalleottoesitteestä.

Valmiusluottolimiitit

Valmiusluottolimiittisopimukset sisältävät seuraavat sopimukset 

  • 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2027
  • 100 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2025

 

Rahoitusehdot

Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 %  alapuolella. 

 

Luottoluokitukset

Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta. 

 

Ennen jakautumisen täytäntöönpanopäivää, Kalmar ei ole toiminut itsenäisenä yhtiönä eikä sitä näin ollen ole pääomitettu tai rahoitettu sellaisena. Cargotec on hallinnoinut rahoitusta ja rahavarojaan keskitetysti ja Kalmarin tuottamat rahavarat on palautettu Cargotecille joko voitonjakona, velkojen takaisinmaksuina, konserninsisäisinä talletuksina, tai konsernitilijärjestelmän kautta.