Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmarin osake / Osinko ja osinkopolitiikka
Share: KALMAR.HE27.82

Osinkopolitiikka

Kalmar Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Kalmarin osinkopolitiikan mukaan Kalmarin tavoitteena on 30–50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde.

 

Osingonjako

B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osake-sarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.