Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Ympäristö / Ilmasto
Share: KALMAR.HE27.82

Kalmar on sitoutunut tekemään oman osansa rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Teemme sen tavoittelemalla kannattavaa kasvua ilmastotoimien tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Science Based Targets initiaven (SBTi) vahvistama ja tieteeseen perustuva kasvihuonekaasupäästötavoitteemme on linjassa tämän sitoumuksen kanssa.

 

Vaikutuksemme

Suurin osa kasvihuonekaasupäästöistämme (85 % vuonna 2023) syntyy, kun asiakkaamme käyttävät Kalmarin tuotteita, ja muodostuu pääosin dieselkäyttöisten koneiden päästöistä. Myös toimitusketjumme hiilidioksidipäästöt ovat merkittävät (14 %), mikä koskee erityisesti komponenttiemme ja raaka-aineidemme (enimmäkseen teräksen) louhintaa ja valmistusta. Vaikka oman toimintamme päästöt muodostavat vain hyvin pienen osan kokonaispäästöistämme (alle 1 %), nekin vaikuttavat ilmastoon.

 

Kalmar vaikuttaa ilmastoon, mutta ilmastonmuutos vaikuttaa myös Kalmariin. Cargotecin osana olemme arvioineet ilmastostrategiamme sietokykyä ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien raportoimista koskevien TCFD-suositusten (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti. Lisätietoja tästä arvioinnista löytyy englanniksi täältä ja hallituksen toimintakertomuksesta Cargotecin vuosikertomuksessa. Arvioimme skenaariot (TCFD) uudelleen itsenäisenä yrityksenä vuonna 2024, ja arvioinnin tuloksia käytetään vuoden 2024 vuosikertomuksessamme.

 

Tavoitteemme ja niissä edistyminen

Vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä olemme päättäneet asettaa itsellemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. SBTi:n vahvistamat tieteeseen perustuvat Kalmarin ilmastotavoitteet ovat seuraavat:

  • vähennetään arvoketjun hiilidioksidipäästöjä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2019 tasosta)

  • yli 65 prosenttia omassa toiminnassa vuonna 2024 käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Kalmar uudistaa vuonna 2024 ilmastotavoitteensa vuodelle 2025, joka on ensimmäinen täysi vuotemme itsenäisenä yrityksenä.