Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Sosiaalinen vastuu / Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
Share: KALMAR.HE27.82

Me Kalmarissa ajattelemme, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (DE&I) eivät ole vain tärkeitä perusarvoja, vaan myös keskeisiä innovaation ja kasvun tekijöitä. Kun työpaikka on turvallinen ympäristö, johon ihmiset voivat tulla omana itsenään, jokaisen oma osaaminen ja kyvyt tulevat parhaiten esiin.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet

Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet sekä tunnistamaan ja tukemaan yksilöiden osaamista ja yksilöllisiä tarpeita. Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti, ja samat periaatteet ohjaavat toimintaamme asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Monimuotoinen ja inklusiivinen työpaikka

Tavoitteenamme on olla työpaikka, jossa monimuotoisuutta ja osallisuutta arvostetaan. Teemme määrätietoisesta työtä sellaisen työympäristön eteen, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Vastuullisuus nousi suosituimmaksi teemaksi työntekijöiden sitoutumiskyselyssä vuonna 2023, mikä kuvastaa kaikkien kalmarilaisten sitoutumista paremman yhteisen tulevaisuuden luomiseen.

Toimet

Parannamme sisäistä tietoisuutta aiheesta ja laadimme toimintasuunnitelman, joka varmistaa, että Kalmarin toimistot ja toimipaikat kehittyvät vieläkin monimuotoisemmiksi ja inklusiivisemmiksi työpaikoiksi.