Home icon Kalmar etusivu / Työmahdollisuudet / Miksi Kalmar on hyvä työpaikka / Johtajuus
Share: KALMAR.HE27.82

Me Kalmarilla uskomme, että johtajilla on merkittävä rooli työtyytyväisyyden, hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kasvun edistämisessä niin tiimien jäsenten keskuudessa, kuin tiimin kokonaissuorituskyvyn parantamisessa. Kyse ei ole vain käytännöistä ja menettelytavoista, vaan siitä, että yksilöille annetaan mahdollisuus menestyä kannustavassa ympäristössä.

Vuodesta 2015 lähtien olemme panostaneet johtajiin aloitteilla, kuten LEAD- ja GROW-johtajuuden kehittämisohjelmat. Nämä toimet ovat antaneet johtajillemme valmiudet

  • johtamaan tarkoituksenmukaisesti

  • antamaan valtuuksia suorituskyvyn saavuttamiseksi

  • tekemään yhteistyötä kasvun edistämiseksi

Integroimme parhaillaan Lean-johtamisen periaatteita parantaaksemme lähestymistapaamme entisestään. Tässä uudessa lähestymistavassa ei keskitytä vain yksilölliseen kasvuun, vaan siinä korostetaan myös systeemistä muutosta, joka edistää koko organisaation kehitystä. Tämän ohjelman avulla johtajamme saavat valmiudet

  • varmistamaan strategian ja toiminnan yhteensovittamisen

  • luomaan oppimisen ilmapiiriä

  • luomaan yksilön kunnioittamisen ilmapiiriä

  • Palauttaa päätösvalta niille, jotka ovat lähimpänä ongelmaa

Sitoutumisemme johtajuuden kehittämiseen tuottaa konkreettisia tuloksia. Viimeisimmän, vuonna 2023 toteutetun vuotuisen työntekijöiden sitoutumista koskevan kyselytutkimuksemme mukaan 83,2 prosenttia vastaajista ilmoitti, että tiimin ilmapiiri on suotuisa. Tämä luku osoittaa, että työntekijämme tuntevat itsensä arvostetuiksi huippusuorituskykyisissä tiimeissä, joissa he todella vaikuttavat. Meille johtajuus ei ole vain titteli. Se on sitoutumista yksilöiden voimaannuttamiseen ja yhteisen menestyksen edistämiseen.