Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmar sijoituskohteena / Vastuullisuus
Share: KALMAR.HE27.82

Vastuullisuus on Kalmarin liiketoimintastrategian ja toimintojen ytimessä

Kalmarin arvot, eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct), liikekumppaneiden eettiset toimintaperiaatteet (Business Partner Code of Conduct), vastuullisuuspolitiikka (Sustainability Policy) ja siihen liittyvät muut ohjeet sekä valikoidut, globaalisti tunnustetut aloitteet ja periaatteet luovat perustan Kalmarin vastuulliselle toiminnalle.

 

Vastuullisuus on integroitu Kalmarin prosesseihin Kalmarin vahvan vastuullisuusohjelman kautta. Kalmarin vastuullisuusohjelma koostuu seuraavista olennaisista vastuullisuuspainopistealueista: 

 

  1. ratkaisut ja toimenpiteet, jotka edistävät siirtymää kiertotaloutta tukevaan 1,5 celsiusasteen maailmaan, jossa huomioidaan maapallon kantokyvyn rajat.
  2. ihmisoikeudet, jossa erityisesti keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen,monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä osallisuuteen.
  3. eettiset liiketoimintakäytännöt ja vastuullinen hankinta.

 

Kullekin toimintasuunnitelman painopistealueelle on asetettu omat päämäärät ja tavoitteet. Kalmarin vastuullisuustyö tukee myös yhtiön kannattavan kasvun ja vastuullisuuden tavoitteita.

Kalmarin vastuullisuuspolitiikkaa sovelletaan kaikkiin Kalmarin työntekijöihin, mukaan lukien Kalmarin tytäryhtiöiden työntekijöihin sekä toimittajiin ja muihin liikekumppaneihin sopimusehtojen mukaisesti. Kalmarin vastuullisuuspolitiikkaa arvioidaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.