Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Kalmarin osake / Omat osakkeet, osakkeiden luovutus ja valtuutukset
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmarilla ei ollut 1.7.2024 hallussaan omia osakkeita.

 

Omien osakkeiden hankinta 

Kalmarin hallitus on 30.5.2024 pidetyn Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman nojalla valtuutettu päättämään Kalmarin omien osakkeiden hankkimisesta ja Kalmarin omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutuksen koko vastaisi noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen olettaen, että Jakautumisvastikkeena annettavien Kalmarin osakkeiden kokonaismäärä olisi edellä kohdassa 4.2 kuvatun mukainen. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain Kalmarin vapaalla omalla pääomalla. 

 

Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsingissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi Osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta Jakautumisen täytäntöönpanosta.

 

Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

 

Kalmarin hallitus on 30.5.2024 pidetyn Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän jakautumissuunnitelman nojalla valtuutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden Osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutuksen koko vastaisi noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen olettaen, että Jakautumisvastikkeena annettavien Kalmarin osakkeiden kokonaismäärä olisi edellä kohdassa 4.2 kuvatun mukainen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Kalmarin hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta Jakautumisen täytäntöönpanosta.