Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Hallinnointi / Tiedonantopolitiikka
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmar on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa. Kaikissa viestintätilanteissa toimitaan läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla, oikea-aikaisella ja johdonmukaisella tavalla yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

 

Kalmarin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Kalmarin tiedonantovelvollisuutta suomalaisena listayhtiönä säätelevät Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Finanssivalvonnan säännöt, standardit ja suositukset, yhtiön hallinnointiperiaatteet, sekä ja muut viranomaiset tarpeen mukaan. Kalmar noudattaa tätä sääntelyä kaikessa viestinnässään.

 

Kalmarin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan Kalmar julkistaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa.

Kalmarin tiedonantopolitiikka