Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Sosiaalinen vastuu / Terveys ja turvallisuus
Share: KALMAR.HE27.82

 

Vaikutuksemme

Kalmarin eri toimipisteissä – toimistoista kokoonpano- ja huoltotiloihin sekä erilaisiin asiakaskohteisiin – esiintyy erityyppisiä riskejä työntekijöidemme terveydelle ja turvallisuudelle. Vaikutamme ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen myös arvoketjumme kautta, kun he esimerkiksi käyttävät laitteitamme. Ihmisten turvallisuuden varmistaminen on aina ollut meille ensisijaisen tärkeää, ja teemme jatkossakin kaikkemme luodaksemme aidon turvallisuuden kulttuurin pelkän virheiden välttelyn sijasta.

Terveys ja turvallisuus on ihmisistä kiinni. Haluamme luoda kaikille sopivan ja turvallisen ympäristön, jossa voimme työskennellä, kasvaa ja onnistua yhdessä. Se edellyttää vastuun ottamista ja ennakoivaa toimintaa. Pyrimme oma-aloitteisesti kehittämään työympäristöämme ja parantamaan ratkaisujemme käyttökohteiden turvallisuutta. Haluamme luoda turvallisuutta sen sijaan, että vain estäisimme onnettomuudet. Se tarkoittaa, että teemme asioista parempia ja edistämme turvallisuuden lisäksi myös laatua, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

Teemme jatkuvasti työtä psykologisesti ja fyysisesti turvallisen työympäristön eteen kaikissa toiminnoissamme ja asetamme aina turvallisuuden etusijalle – myös aika-, kustannus- tai asiakaspaineiden alla. Olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme sen varmistamiseksi, että kaikki palaavat turvallisesti töistä kotiin joka päivä. Työterveyteen ja -turvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmä ohjaa ja tukee tätä työtä. Kaikki kokoonpanoyksikkömme ovat ISO 45001 -sertifioituja.

Varmistaaksemme ihmisten terveyden ja turvallisuuden koko arvoketjussa sovellamme vastaavia vaatimuksia toimittajiimme ja muihin liikekumppaneihimme. Nämä vaatimukset on kuvattu tarkemmin liikekumppaneiden eettisissä toimintaohjeissa.

Tavoitteemme ja niissä edistyminen

Kalmarin turvallisuustaso parani merkittävästi vuonna 2023. Cargotecin tavoite vuodelle 2024 on saavuttaa teollisuuden tapaturmataajuus (IIFR) alle 3,2. Pyrimme tähän tavoitteeseen panostamalla turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen. Kiinnitämme erityistä huomiota myös tuoteturvallisuuteen sekä psykologiseen turvallisuuteen.