Home icon Kalmar etusivu / Sijoittajat / Taloudelliset tiedot
Share: KALMAR.HE27.82
 • Arrow right Taloustiedon analyysityökalu
 • Arrow right Tunnusluvut
 • Arrow right Tunnuslukujen määritelmät
 • Arrow right Velkatiedot
 • Arrow right Rahoitusriskien hallinta
 • Arrow right Näkymät
 •  

   

  Sivustolla esitetään eräitä Kalmarin yhdisteltyjä carve-out -taloudellisia tietoja 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta ja 31.3.2024 ja 31.3.2023 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta. 

  Esitetyt eräät Kalmarin yhdistellyt carve-out -taloudelliset tiedot on johdettu Kalmarin tilintarkastetuista carve-out-tilinpäätöksistä 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista carve-out -taloudellisista tiedoista 31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2023 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. 

  Kalmarin carve-out -taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, ottaen huomioon jakautumis- ja listalleottoesitteen F-sivuille sisällytettyjen 31.12.2023, 31.12.2022 ja 31.12.2021 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen carve-out-tilinpäätösten liitetiedossa 1 kuvatut periaatteet, joiden mukaisesti Kalmarille kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty.

  Sivusto sisältää myös eräitä tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tulostietoja 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja 1.1.-31.3.2024 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä pro forma -taloudellisia tasetietoja 31.3.2024, jotka havainnollistavat jakautumisen vaikutusta Kalmarin carve-out -taloudellisiin tietoihin ikään kuin jakautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -taloudellisten tietojen laadintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin jakautumis- ja listalleottoesitteessä.

   

  Jakautumis- ja listalleottoesite löytyy Cargotecin nettisivuilta. - ja linkki tänne: https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/jakautuminen/

  Etsitkö näitä