Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Ympäristö / Ekoratkaisujen tuoteryhmä
Share: KALMAR.HE27.82

Ekoratkaisujen tuoteryhmä

Ekoratkaisujen tuoteryhmän avulla Kalmar voi myötävaikuttaa ainakin kahteen EU:n taksonomia-asetuksen ympäristötavoitteeseen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen siirtymiseen. EU-taksonomia antaa yrityksille yhteiset määritelmät liiketoiminnalle, joka on ympäristön kannalta kestävää.

Päivitettyjen kriteerien mukaan kaikille Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmän laitteille on tehtävä elinkaariarvio (LCA), jonka on oltava kolmannen osapuolen todentama. Kaikki Kalmarin ilmastoratkaisut ja ekoratkaisujen tuoteryhmä ovat EU-taksonomian mukaisia.

Kalmarin ekoratkaisujen tuoteryhmä koostuu tällä hetkellä seuraavista ilmasto- ja kiertotalousratkaisuista:

 

Lue yhteenveto ekoratkaisujen tuoteryhmän päivitetyistä kriteereistä