Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Hallinto / Eettinen liiketoiminta
Share: KALMAR.HE27.82

 

Eettisten standardien ja lain noudattaminen on Kalmarin kaiken toiminnan ja päätöksenteon lähtökohta sekä keskeinen osa vastuullisuusvisiotamme. Toimimme monimutkaisessa globaalissa ympäristössä, joten toimialamme on alttiina monille eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyville riskeille. Vahvojen hallintotapojen ja rehellisyyden avulla voimme näyttää esimerkkiä sidosryhmillemme koko arvoketjussa.

 

Eettiset toimintaohjeet ja SpeakUp-kanava

Eettiset toimintaohjeemme luovat perustan sille, miten Kalmar harjoittaa liiketoimintaa. Kannustamme kaikkia keskustelemaan vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä huolenaiheista ja pyytämää ohjeistusta epäselvissä tapauksissa. Epäilyistä ilmoittamiseen on seuraavat kanavat:

  • keskusteleminen suoraan linjaesihenkilön kanssa (ensisijainen kanava työntekijöille)

  • ilmoittaminen HR- tai Ethics and Compliance -toiminnoille

  • Kalmarin ulkoisesti ylläpidetty SpeakUp-kanava, jonka kautta kaikki voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä turvallisesti ja luottamuksellisesti. Kanava on Kalmarin ennakkovaroitusjärjestelmä, joka auttaa meitä reagoimaan mahdollisiin ongelmiin, vähentämään riskejä ja rakentamaan luottamusta organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Voit tehdä SpeakUp-ilmoituksen osoitteessa

     https://kalmar.speakup.report/global

Etiikan ja vaatimustenmukaisuuden tiimi

Kalmarilla on erillinen etiikan ja vaatimustenmukaisuuden (Ethics & Compliance) tiimi, joka johtaa Kalmarin E&C-ohjelmaa, suorittaa säännöllisiä E&C-riskiarviointeja, hallinnoi SpeakUp-kanavia ja varmistaa, että ilmoitukset käsitellään riippumattomasti, nopeasti ja ammattimaisesti. E&C-toiminto myös valvoo Kalmarin kolmannen osapuolen vientivalvontaohjelmia ja tarjoaa opastusta ja tukea koko organisaatiolle etiikan ja vaatimustenmukaisuuden alueilla.

Säännöllinen koulutus

Kaikki työntekijät saavat eettisiä toimintaohjeitamme koskevaa koulutusta aloittaessaan työt ja täydennyskoulutusta valituista aiheista vuosittain. Henkilöt, jotka altistuvat työssään suuremmille riskeille esimerkiksi lahjontaan ja korruptioon liittyen, saavat lisäksi kohdennettua koulutusta.

Kolmannen osapuolen riskit

Kalmarin tehokas liiketoimintakumppaniohjelma varmistaa, että kaikki liikekumppanit tarkastetaan asianmukaisesti ja liikesuhdetta hallinnoidaan riskiperusteisesti. Myyntikumppaneille, kuten jälleenmyyjille, jakelijoille ja myyntiedustajille, annetaan ylimääräistä perehdytystä ja heitä valvotaan tarkemmin. Näin kumppanimmekin voivat olla varmoja, että heidän toimeksiantonsa ovat aina lainmukaisia. Myyntikumppaneihin sovelletaan tehostettua seulontaa ja valvontaa, ja he saavat lisäkoulutusta vaatimustenmukaisuuden alalla. Heidän toimeksiantonsa ovat aina avoimia ja perustuvat Kalmarin vakiomuotoisiin liikekumppanisopimuksiin.

Johtaminen ja valvonta

Kalmarin E&C-hallintomalli yhdistää E&C-toiminnon suoraan ylempään johtoon ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan. Näin ylin johto ja hallitus pysyvät ajan tasalla etiikan ja vaatimustenmukaisuuden tilasta, nykyisistä ja muodostumassa olevista vaatimustenmukaisuusriskeistä sekä ilmoitusten ja tutkintojen tilasta.