Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Kalmarin vastuullisuus / Vastuullisuusohjelma ja olennaisuus
Share: KALMAR.HE27.82

 

Kalmarin vastuullisuusohjelma perustuu ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskeviin vastuullisuusnäkökohtiin. Kaikkien vastuullisuuteen liittyvien suunnitelmien ja toimien tulee perustua olennaisuuteen. Olennaisuusarvioinnissa tunnistetaan ne aiheet, jotka ovat yrityksen vastuullisuuden kannalta olennaisimpia ja joissa yhtiön potentiaaliset ja todelliset vaikutukset ovat merkittävimpiä. 

EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) edellyttää yrityksiltä kaksinkertaista olennaisuuden arviointia, jotta ne voivat tunnistaa niille merkityksellisimmät vastuullisuuden alueet. Näistä alueista yrityksen on raportoitava ulkoisesti. Perinteisissä olennaisuusarvioissa on tyypillisesti keskitytty vaikutuksiin, joita yhtiöllä on ihmisiin, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Kaksinkertaisessa olennaisuuden arvioinnissa analysoidaan myös riskejä ja mahdollisuuksia, joita eri vaikutuksilla voi olla yhtiön liiketoimintaan.

Oman toimintamme lisäksi arvioinnissa otetaan myös huomioon mahdolliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kalmarin koko arvoketjussa, aina suunnittelusta ja hankinnasta tuotteiden käyttöön ja elinkaaren loppuun.

Kalmar teki ensimmäisen kaksinkertaisen olennaisuusarviointinsa vuonna 2023, jolloin seuraavat aiheet tunnistettiin yrityksen kannalta olennaisiksi. Nämä aiheet muodostavat työmme perustan:

  • Ilmasto – torjumme ilmastonmuutosta.
  • Kiertotalous ja resurssien käyttö – edistämme kiertotaloutta.
  • Luonnon monimuotoisuus – ymmärrämme, että meidän on toimittava maapallon rajoja kunnioittaen.

  • Ihmisoikeudet – edistämme ihmisoikeuksia ja puutumme ihmisiin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin koko arvoketjussamme.

  • Työterveys ja turvallisuus – pyrimme luomaan työympäristön, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi.

  • Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus – haluamme tarjota monimuotoisen ja osallistavan työpaikan, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet.

  • Eettinen liiketoiminta – olemme sitoutuneet eettiseen toimintaan.

  • Vastuulliset hankinnat – olemme toimialamme johtava yritys toimittajien vastuullisuudessa.

 

Lue Kalmarin vastuullisuusohjelma (ENG)