Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Kalmarin vastuullisuus / Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
Share: KALMAR.HE27.82

Visiomme on olla vastuullisten materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden edelläkävijä. Se voidaan saavuttaa vain tekemällä yhteistyötä kaikkien arvoketjumme toimijoiden kanssa. Sidosryhmiemme tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voimme menestyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Määrittelemme tärkeimmät sidosryhmämme arvioimalla sekä niiden mahdollista vaikutusta omaan organisaatioomme että Kalmarin mahdollista vaikutusta niihin. Tähän arviointiin perustuen olemme määritelleet tärkeimmiksi sidosryhmiksemme asiakkaat, henkilöstön, toimittajat ja sijoittajat. Muita sidosryhmiä ovat viranomaiset, tutkimus- ja oppilaitokset, toimialajärjestöt, paikallisyhteisöt ja media.

Käymme avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Vastaamme aktiivisesti tietopyyntöihin ja tarjoamme ennakoivasti tietoa nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä suoralla viestinnällä.

Jatkuva vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa auttaa meitä löytämään tapoja luoda niille arvoa ja antaa meille palautetta vastuullisuustavoitteiden asettamista varten. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus ja pörssisääntöjen noudattaminen ohjaavat kaikkea viestintäämme.

Saat lisätietoa työskentelystämme kunkin sidosryhmän kanssa Cargotecin GRI-indeksistä (2-29 Approach to stakeholder engagement). Kalmarin GRI-indeksi julkaistaan vuonna 2025, kun olemme toimineet ensimmäisen vuotemme itsenäisenä yrityksenä.

Vuosikertomus (linkki sivulle sijoittajat < vuosikertomukset)

Uusimmat vastuullisuusuutiset (alatunniste)