Home icon Kalmar etusivu / Vastuullisuus / Ympäristö / Muut ympäristövaikutukset
Share: KALMAR.HE27.82

 

Luonnon monimuotoisuus 

Tunnistamme, että liiketoimintamme todennäköisesti edesauttaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä joissakin arvoketjumme osissa. Lisätäksemme ymmärrystämme Kalmarin vaikutuksista teemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvän vaikutusarvion vuoden 2024 aikana.

Ympäristön saastumisen ehkäiseminen

Seuraamme oman toimintamme aiheuttamia ilmansaasteita, vuotoja ja ympäristövaatimusten rikkomuksia. Oma toimintamme aiheuttaa vain vähän ilmansaasteita, ja ne syntyvät pääasiassa dieselpolttoaineen palamisesta ja koneiden maalauksesta. Käytämme dieseliä koneiden testauksessa ja osassa huoltokalustoa, joka ei vielä käytä sähköajoneuvoja. Suurin osa ilmansaasteista syntyy dieselpolttoaineen palamisesta arvoketjun muissa osissa, kuten laitteidemme käytön aikana.